Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy

Za pomocą ustawy o zawodach rozszerzono obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na lekarzy za szkody popełnione przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. W tej chwili obejmuje ono całość lekarzy wykonujących tego typu zawód w naszym kraju. Podstawa prawna, dzięki której ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zaczęło w rzeczywistości wiązać, są zawarte w specjalnym rozporządzeniu Ministra Finansów. Akt ten określa drobiazgowo ubezpieczenie OC lekarza wykonujących zawód w Polsce. Obowiązek taki powstaje nie dalej aniżeli w dniu wcześniejszym od dnia rozpoczęcia wykonywania obowiązków zawodowych.

Zakres ubezpieczenia

Razem z rozporządzeniem, ubezpieczenie takie obejmuje rodzaj szkód wyrządzonych działaniem albo zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. Spod ubezpieczenia wykluczone są wyłącznie:

  • szkody popełnione przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu;
  • w okresie wstrzymania prawa do wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie OC obejmuje natomiast całość pozostałych szkód, które powstały w czasie wykonywania czynności zawodowych. Dotyczy to także wykonujących zawód w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, własnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej. Z podanej regulacji wynika, że wydatki na ubezpieczenie OC ponoszą lekarze. Nieprzekraczalna wysokość składki jest uwarunkowana specjalizacją lekarza. Powstałe dodatkowe odpłatności z tytułu prowadzonej aktywności zawodowej służą jednakże poczuciu bezpieczeństwa ekonomicznego samych lekarzy. Szczególnie na wypadek konieczności spłaty rekompensaty za pomyłki lekarskie. Dla pacjentów szerokie obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy ze strony internetowej iexpert.pl stwarza zadowalającą sytuację, ponieważ wysokość wymaganych sum ubezpieczenia przełoży się na poziom potencjalnie wypłacanych odszkodowań.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com